Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży

We współpracy z Pracownią Profilaktyczną Krokus z Krakowa w marcu 2015 r. miałam przyjemność przeprowadzić warsztaty psychologiczne dla dzieci z klasy II, III i V z Zespołu Szkół w Widuchowej.

Tematyka warsztatów dotyczyła:
– komunikacji,
– strategii rozwiązywania konfliktów,
– emocji,
– sposobów radzenia sobie ze złością.

Z przyjemnością muszę przyznać, że dzieci wykazały się wyjątkową otwartością umysłu na nowe treści, kreatywnością w działaniu, umiejętnością współpracy w grupie… Oby jak najwięcej takich spotkań.

Otrzymałam informacje zwrotne świadczące o potrzebie rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych kompetencji u dzieci.

Osoby zainteresowanie organizacją warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży zapraszam do kontaktu.