O mnie

 • psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
 • tel. 600 037 776

Ukończyłam psychologię o spec. psychologia kliniczna. Ponadto jestem absolwentką pedagogiki, socjologii ogólnej, doradztwa psychospołecznego i podyplomowych studiów z zakresu neuropsychologii klinicznej. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyłam  socjoterapię oraz rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4- letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  Nadal rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w regularnych superwizjach, szkoleniach i konferencjach. W pracy psychoterapeutycznej identyfikuję się z podejściem psychodynamicznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą uzyskałam w placówkach oświatowych. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Pracowałam z osobami dorosłymi, przewlekle chorymi somatycznie w Domu Pomocy Społecznej „DKiPZS” w Szczecinie. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”. Należałam do zespołu psychologów i psychoterapeutów Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego, w którym zajmowałam się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych i psychoterapią indywidualną. Pracowałam jako psycholog w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu i  Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej, gdzie pełniłam funkcję psychologa przedszkolnego i szkolnego, koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz trenera umiejętności społecznych. Prowadziłam TUS dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju i dzieci przejawiających problemy w obrębie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Obecnie w ramach prywatnej praktyki prowadzę psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pracuję z pacjentami z zaburzeniami osobowości. W pracy z tą grupą pacjentów kieruję się założeniami terapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Od 2011  r. uczestniczyłam w superwizjach szkoleniowych realizowanych w ramach szkolenia psychoterapeutycznego rekomentowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2016 r. regularnie  uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupach superwizyjnych prowadzonych przez przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i certyfikowanego superwizora International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP).

Postępuję zgodnie z  zasadami kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Wybrane szkolenia i warsztaty

 • Psychoterapia z kobietą w ciąży i diadą matka – niemowlę (roczna grupa seminaryjno-superwizyjna), Elżbieta Wilkowska, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Praca z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania, Urszula Turyna, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dzieckiem, Urszula Turyna, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Odkrywanie źródeł macierzyńskiego poczucia winy poprzez Analizę Więzi Prenatalnej (MFBA), dr Éva Hadházi
 • Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę, Elżbieta Wilkowska, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • PLAY THERAPY Sztuka relacji w terapii przez zabawę, Joanna Babińska, Homine, Wrocław
 • Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Urszula Turyna, Sylwia Zaremba, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe, Kraków
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – ujęcie całościowe, Hanna Szyszkowska, TUTOR, Szczecin
 • Sensomotoryka i trening słuchowy – fundamentem w pokonywaniu trudności w uczeniu się, BIOMED, Wrocław
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, nr uprawnień 3863/IN99/2018, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska
 • System diagnostyczny SAT – posługiwanie się w praktyce diagnostycznej Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi – Uprawnienia diagnostyczne nr 2/eL/SAT PTPiP, Gdańsk
 • Tomatis ® Praktyk II st. – szkolenie w Warszawie, Cetryfikat Metody Tomatisa ® Tomatis Developpment Luksemburg
 • Terapia ręki – trudności grafomotoryczne dzieci, ZCDN Szczecin
 • Zajęcia rozwijające komunikację – tworzenie indywidualnych zestawów do porozumiewania się, ZCDN Szczecin
 • Uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford Binet 5, nr uprawnień 4/11/10/17/SB5, PTPiP Gdańsk
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, ZCDN Szczecin
 • Uprawnienia diagnostyczne – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – certyfikowany diagnosta rozwoju dziecka (nr certyfikatu 51/7475/2016), szkolenie prowadzone przez dr M. Gehrke, wykładowcę Akademii Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium, Promyk Słońca Wrocław
 • Diagnoza osobowości – MMPI-2 w diagnozie psychologicznej, prowadzący – Marek Matkowski (autor podręcznika MMPI do diagnozy osobowości)
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-R – praktyczne umiejętności diagnostyczne, Progress Wrocław
 • Studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży: Pomorskie Centrum Psychodynamiczne, Szczecin
 • Wprowadzenie do mediacji środowiskowych, rodzinnych, Polites Szczecin