Psychoterapia

Psychoterapia opiera się o relację terapeutyczną i zaufanie budowane między pacjentem a terapeutą. Obejmuje cykl spotkań odbywających się regularnie z tym samym psychoterapeutą, z reguły raz lub dwa razy w tygodniu. Psychoterapia może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Czas trwania psychoterapii zależy od rodzaju i stopnia nasilenia problemów wnoszonych przez pacjenta. Proces psychoterapeutyczny umożliwia zrozumienie przyczyny i rozwiązanie problemów. Przyczynia się do poprawy komfortu psychicznego, podniesienia poziomu satysfakcji
z życia. Psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym.

W gabinecie oferuje się:

  • psychoterapię indywidualną nastawioną na wgląd,
  • psychoterapię indywidualną o charakterze wspierającym,
  • psychoterapię grupową.