Warsztaty i szkolenia

Szkolenia i warsztaty psychologiczne adresowane są do wszystkich osób i firm zainteresowanych rozwojem osobistym, podnoszeniem kompetencji, umiejętności psychospołecznych. Podczas zajęć wykorzystuje się interesujące metody przekazu, stwarza się warunki do doświadczenia umiejętności w praktyce. Trener dba o zapewnienie atmosfery otwartości i poczucie bezpieczeństwa uczestników. Program szkolenia może być dostosowywany, modyfikowany do oczekiwań i zainteresowań konkretnej grupy uczestników. Uczestnicy szkoleń i warsztatów po zakończeniu zajęć otrzymują zaświadczenie.

Propozycja szkoleń:

 • Szkolenia dla firm i osób indywidualnych z zakresu rozwoju tzw. kompetencji miękkich:
  • trening interpersonalny,
  • trening asertywności,
  • efektywna komunikacja,
  • strategie radzenia sobie ze stresem,
  • trening umiejętności pracy w zespole,
  • trening umiejętności negocjacyjnych,
  • mediacje,
  • zarządzanie czasem.
 • Warsztaty dla rodziców:
  • rozwój kompetencji wychowawczych,
  • kreatywne formy spędzania wolnego czasu z dzieckiem,
  • drugie dziecko w drodze – jak przygotować rodzeństwo na przyjęcie nowego członka rodziny.
 • Warsztaty dla kobiet:
  • rozwój osobisty i samoświadomość – kobiece warsztaty coachingowe.